into_main

การแนะนำตัว ( เจ้าพิธี )

ครู ว.จีนประดิษฐ์
บทกลอนเชิดชู ครู ว.จีนประดิษฐ์ บรมครูพิธีกรรมไทยโบราณ
อาจารย์ ชุติพนธ์
รับทำพิธีกรรมแบบโบราญ ในเรื่องของการ ตั้งศาล ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลคุณตา – คุณยาย และศาลเทพทุกชนิด พิธีการยกเสาเอก บวงสรวงศาล บวงสรวงหล่อพระ
อาจารย์ชรัตฐาฐ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รับประกอบพิธีกรรมโบราณ
อาจารย์สุรกิจ จันทร์ทอง
รับประกอบพิธีกรรมโบราณ ตามแบบของ ครู ว.จีนประดิบฐ์ และครูชุติพนธ์ แสนทวี รับตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

 

 

 

 

 

 

 

หมอดูกรุงสยามเป็นองค์กรที่มุ่งแสวงหาคำสอนของพุทธศาสนาแก่ผู้นับถือเพื่อเข้าถึงธรรมะโดยให้บริการไสยศาสตร์ประเภทต่างๆ เช่น พยากรณ์ ฮวงจุ้ย และพิธีทางศาสนาอื่นๆ มากมายจากพุทธศาสนาและประเพณีของฮินดู ที่หมอดูกรุงสยาม เราจะช่วยให้คุณเข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าและพระคัมภีร์ของท่านมากขึ้น 

การบรรลุนิพพานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีความอดทน ศรัทธา และมีสมาธิที่ลึกก่อนที่จะคุณสามารถตัดต่อตัวเองจากโลกภายนอก หมอดูกรุงสยามสามารถช่วยให้คุณเพิ่มแรงศรัทธาในพุทธศาสนาโดยมีการเรียนการสอนและสัมนาที่กล่าวถึงคำอธิบายเชิงลึกของคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

หมอดูกรุงสยาม เชื่อมั่นในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเวทย์มนต์เชิงบวกในชีวิตของบุคคลอย่างแน่วแน่ เมื่อปฎิบัติและทำตามอย่างระมัดระวัง ผลกระทบมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิต 

ต่อไปนี้คือการปฎิบัติในทางไสยศาสตร์ของหมอดูกรุงสยาม ที่สามารถช่วยให้คุณมีความสมดุลและเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล 

ฮวงจุ้ยเป็นการปฎิบัติของจีนโบราญที่สามารถช่วยให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพลังของฉีโดยการจัดการตำแหน่งที่ตั้งของสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ โดยผ่านศิลปะของฮวงจุ้ย คุณสามารถสร้างพื้นที่ให้พลังและอารมณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันและความสมดุล 

  • ธรรมทาน

ธรรมทานหรือเรียกอีกอย่างว่าการปฎิบัติของการให้เป็นพิธีที่รู้จักกันดีของพุทธศาสนา การปฎิบัตินี้คือหนึ่งในค่านิยมหลักที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาตามที่ได้สอนถึงความหยั่งลึกในความสามารถของบุคคลที่จะมอบให้กับผู้อื่น ในพุทธศาสนา ธรรมทานคือการให้ที่ให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน ปกติ เป็นการให้ธรรมทานแก่คนอื่นๆ หรือให้พระด้วยความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดแล้วคุณจะได้กลับมาเป็นร้อยๆ เท่า 

  •  การทำสมาธิ 

การทำสมาธิเป็นกุญแจแห่งการบรรลุความรู้แจ้ง การรวมสิ่งนี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณอาจเป็นเรื่องยากแต่โดยผ่านความเพียรและความทุ่มเท คุณสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำสมาธิแบบค่อยเป็นค่อยไป ที่หมอดูกรุงสยาม เราจะสอนเทคนิควิธีการเป็นผู้เชี่ยวชาญของศิลปะแห่งการทำสมาธิเพื่อช่วยให้คุณบรรลุความสมดุลและเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล 

พระสูตรประกอบไปด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่หมอดูกรุงสยาม เราติดตามบทเรียนในพระสูตรด้วยความศรัทธาเพื่อทำความเข้าใจและเอาอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าและวิถีทางแห่งธรรมะ การอ่านพระสูตรในทุกๆ วันสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิในระหว่างการบูชาและทำสมาธิ 

 

มีพระสูตรหลากหลายประเภทในพุทธศาสนา ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่คุณเรียน คุณสามารถเลือกหนึ่งพระสูตรเพื่อนำมาปฎิบัติในชีวิตประจำวันของคุณ ที่หมอดูกรุงสยาม เราปฎิบัติตามคำสั่งสอนของพระคัมภีร์เถรวาทที่มาจาก บาลี คานน อย่างที่สุด 

คุณสามารถเข้าไปที่หมอดูกรุงสยามหากคุณต้องการทราบเกี่ยวกับ พิธีกรรม ประเพณี และพิธีอื่นๆ มากขึ้นซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมกับชาวพุทธคนอื่นๆ หากคุณมีข้อสงสับเกี่ยวบริการและสัมมนาของเรา กรุณาส่งข้อความไปที่ @moordookrungisam.com. เรายินดีตอบทุกคำถามที่คุณต้องการทราบซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้คุณในการฝึกปฎิบัติพิธีทางจิตวิญญาณ

 

หมอดูกรุงสยาม: คำแนะนำสำหรับเส้นทางของพุทธศาสนา

หมอดูกรุงสยามเป็นองค์กรที่มุ่งแสวงหาคำสอนของพุทธศาสนาแก่ผู้นับถือเพื่อเข้าถึงธรรมะโดยให้บริการไสยศาสตร์ประเภทต่างๆ เช่น พยากรณ์ ฮวงจุ้ย และพิธีทางศาสนาอื่นๆ มากมายจากพุทธศาสนาและประเพณีของฮินดู ที่หมอดูกรุงสยาม เราจะช่วยให้คุณเข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าและพระคัมภีร์ของท่านมากขึ้น 

การบรรลุนิพพานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีความอดทน ศรัทธา และมีสมาธิที่ลึกก่อนที่จะคุณสามารถตัดต่อตัวเองจากโลกภายนอก หมอดูกรุงสยามสามารถช่วยให้คุณเพิ่มแรงศรัทธาในพุทธศาสนาโดยมีการเรียนการสอนและสัมนาที่กล่าวถึงคำอธิบายเชิงลึกของคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

หมอดูกรุงสยาม เชื่อมั่นในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเวทย์มนต์เชิงบวกในชีวิตของบุคคลอย่างแน่วแน่ เมื่อปฎิบัติและทำตามอย่างระมัดระวัง ผลกระทบมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิต 

ต่อไปนี้คือการปฎิบัติในทางไสยศาสตร์ของหมอดูกรุงสยาม ที่สามารถช่วยให้คุณมีความสมดุลและเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล 

  • ฮวงจุ้ย 

ฮวงจุ้ยเป็นการปฎิบัติของจีนโบราญที่สามารถช่วยให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพลังของฉีโดยการจัดการตำแหน่งที่ตั้งของสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ โดยผ่านศิลปะของฮวงจุ้ย คุณสามารถสร้างพื้นที่ให้พลังและอารมณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันและความสมดุล 

  • ธรรมทาน

ธรรมทานหรือเรียกอีกอย่างว่าการปฎิบัติของการให้เป็นพิธีที่รู้จักกันดีของพุทธศาสนา การปฎิบัตินี้คือหนึ่งในค่านิยมหลักที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาตามที่ได้สอนถึงความหยั่งลึกในความสามารถของบุคคลที่จะมอบให้กับผู้อื่น ในพุทธศาสนา ธรรมทานคือการให้ที่ให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน ปกติ เป็นการให้ธรรมทานแก่คนอื่นๆ หรือให้พระด้วยความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดแล้วคุณจะได้กลับมาเป็นร้อยๆ เท่า 

  •  การทำสมาธิ 

การทำสมาธิเป็นกุญแจแห่งการบรรลุความรู้แจ้ง การรวมสิ่งนี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณอาจเป็นเรื่องยากแต่โดยผ่านความเพียรและความทุ่มเท คุณสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำสมาธิแบบค่อยเป็นค่อยไป ที่หมอดูกรุงสยาม เราจะสอนเทคนิควิธีการเป็นผู้เชี่ยวชาญของศิลปะแห่งการทำสมาธิเพื่อช่วยให้คุณบรรลุความสมดุลและเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล 

  • พระสูตร

พระสูตรประกอบไปด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่หมอดูกรุงสยาม เราติดตามบทเรียนในพระสูตรด้วยความศรัทธาเพื่อทำความเข้าใจและเอาอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าและวิถีทางแห่งธรรมะ การอ่านพระสูตรในทุกๆ วันสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิในระหว่างการบูชาและทำสมาธิ 

 

มีพระสูตรหลากหลายประเภทในพุทธศาสนา ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่คุณเรียน คุณสามารถเลือกหนึ่งพระสูตรเพื่อนำมาปฎิบัติในชีวิตประจำวันของคุณ ที่หมอดูกรุงสยาม เราปฎิบัติตามคำสั่งสอนของพระคัมภีร์เถรวาทที่มาจาก บาลี คานน อย่างที่สุด 

คุณสามารถเข้าไปที่หมอดูกรุงสยามหากคุณต้องการทราบเกี่ยวกับ พิธีกรรม ประเพณี และพิธีอื่นๆ มากขึ้นซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมกับชาวพุทธคนอื่นๆ หากคุณมีข้อสงสับเกี่ยวบริการและสัมมนาของเรา กรุณาส่งข้อความไปที่ @moordookrungisam.com. เรายินดีตอบทุกคำถามที่คุณต้องการทราบซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้คุณในการฝึกปฎิบัติพิธีทางจิตวิญญาณ