หมอดูกรุงสยาม: ทุกเรื่องฮวงจุ้ย 

หมอดูกรุงสยาม: ทุกเรื่องฮวงจุ้ย 

หมอดูกรุงสยามเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อให้บริการเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาในการปฏิบัติที่ลึกลับ เช่น พิธีกรรม พยากรณ์ และฮวฃจุ้ย ซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาวิถีชีวิตและแนะแนวทางให้คุณโดยผ่านวิธีทางพุทธศาสนา 

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้มีการเรียนการสอนและสัมมนาซึ่งจะทำให้ความศัทธาในคำสอนของพุทธศาสนาลึกซึ่งยิ่งขึ้นและแนวทางของธรรมะด้วย หมอดูกรุงสยามเป็นองค์กรที่มีความหลากหลายที่ทำพิธีกรรมประเภทต่างๆ นอกเหนือจากการติดตามตำราเถรวาทแบบดั้งเดิม เรายังได้ปฎบัติตามพิธีของฮินดูและการปฏิบัติของชาวพุทธในจีนซึ่งเราเชื่อว่าสามารถแนะแนวทางให้คุณในเรื่องทางจิตวิญญาณของคุณ 

หนึ่งในพิธีกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่เรานำมาเสนอคือฮวงจุ้ย มีต้นกำเนิดมากจากจีนโบราญ ฮวงจุ้ยคือประเพณีปฏิบัติที่เก่าแก่ซึ่งสามารถควบคุมพลังที่เชื่อมต่อกับผู้คนพร้อมด้วยสิ่งรอบๆ ตัวพวกเขา ศิลปะทั้งห้าของฮวงจุ้ยนั้นมาจาก Five Arts of Chinese Metaphysics.

 

ตามตำราเล่มนี้ การปฏิบัติของฮวงจุ้ยพบในทางในสถาปัตยกรรม และมันมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่มองไม่เห็นและพลังซึ่งนำมาสู่คน จักรวาล และโลกด้วยกัน เป็นวงกลมที่มาปะสานกันเรีกกว่า ฉี 

สนใจอยากจัดฮวงจุ้ยในบ้านของคุณใช่ไหม ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มทำ เช่น 

  1. ในฮวงจุ้ย ทุกๆ การเปิด ไม่ว่าจะเป็นซอกหรือซอกเล็กซอกน้อยนั้นมีความสำคัญ บ้านของคุณคือสถานที่ที่พลังของคุณถูกกักเอาไว้อย่างมาก โดยธรรมชาติแล้ว ทุกๆ อารมณ์ที่คุณรู้สึกมาจากการดูดซับโดยบ้านของคุณเอง 

เนื่องจากสาเหตุนี้ บ้านของคุณเป็นจุดร้อนของพลังงานและรัศมี ก่อนที่คุณจะวางแผนซื้อบ้านหรือบูรณะบ้านที่คุณมีอยู่แล้ว พิจารณาถึงตำแหน่งของประตู หน้าต่าง และบันไดเสมอ 

มากเท่าที่จะเป็นไปได้ เลือกตำแหน่งหรือที่ตั้งซึ่งเป็นที่เปิดและอย่าใช้เสามากเกินไป วิธีนี้จะทำให้มีพลังบวกไหลเข้ามาสู่ตัวบ้าน ทำให้ตัวบ้านปลอดโปร่งและเปิดรับพลังเพื่อมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของคุณอย่างกลมกลืน 

  1. แทนที่จะจัดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของคุณแบบส่งเดช เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรจะตรวจสอบการไหลของฉีก่อน ฉีคือพลังที่ไหลอยู่ภายในตัวคุณ เนื่องจากบ้านเป็นส่วนขยายของร่างกายคุณ ฉียังเป็นตัวดูดซับผนังทุกๆ ด้านของบ้านอีกด้วย 

เพื่อรู้สึกถึง ฉี ปิดตาและทำตามทิศทางพลังของคุณ ถ้าคุณรู้สึกว่ามีบางพื้นที่ที่ฉีไม่สามารถผ่านได้ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้และเอาของออกทั้งหมด ที่ซคุณคิดว่าบดบังพลัง การทำแบบนี้เพื่อทำให้พลังไหลผ่านได้ดีในทุกๆ มุมของตัวบ้าน