หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ตุ๊กตาในศาลจะเปลี่ยนใหม่ได้ไหม

            ตุ๊กตาในศาลพระภูมินั้น  เปรียบเหมือนบริวารของท่าน  ที่เราได้จัดถวายให้ท่าน  เพื่อที่ท่านจะได้ให้บริวารของท่าน  มาสิงสถิตอยู่ในตุ๊กตานั้น ๆ  จะได้เป็นการสะดวกในการเรียกไปใช้สอย  ในเรื่องของการงานต่างๆ  ตามที่ใจท่านปรารถนา   ส่วน ช้าง-ม้า ที่เราจัดถวายให้ท่านนั้น  ก็เพื่อที่ท่านจะได้ไว้ใช้เดินทาง  ไปในที่ต่างๆ ได้อย่างไม่ลำบากนัก  ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา ชาย-หญิง  ละครรำ  ช้าง-ม้า  ที่เราได้จัดถวายให้ท่านนั้น  ทุกอย่าง  ต้องผ่านการเบิกเนตร  หรือ ผ่านการเข้าพิธีกรรมแล้วถึงจะใช้ได้   มิใช่เราไปซื้อตุ๊กตา  ตามที่เขาวางขาย  แล้วนำมาวางบนศาล  เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง  เหมือนลบหลู่ดูถูกท่าน ท่านไม่สามารถที่จะให้บริวารของท่าน  เข้ามาสิงสถิตย์ในตุ๊กตานั้นได้  เพราะว่าไม่ว่าท่านจะสั่งอะไร  บริวารของท่านก็  มิได้ยิน  มองไม่เห็น  พูดไม่ได้  เพราะว่า  ตุ๊กตาที่เข้าไปสิงสถิตย์อยู่นั้น  มิได้ผ่านพิธีกรรม  หรือการเบิกเนตรมานั่นเอง  เพราะฉะนั้น  การที่ท่านเห็นตุ๊กตาในศาลมีความเก่าหรือแตกหักชำรุต  จะทำการเปลี่ยนใหม่นั้น  ท่านสามารถนำมาเปลี่ยนให้ใหม่ได้  แต่ตุ๊กตาที่จะนำมาเปลี่ยนนั้นต้องผ่านการเบิกเนตร  หรือผ่านพิธีกรรมมาแล้วถึงจะใช้ได้  ไม่ว่าท่านจะทำการเปลี่ยนอะไรในศาลหรือทำอะไรเกี่ยวกับศาล  สมควรที่ท่านจะต้อง  บอกกล่าวกับพระภูมิ  ท่านเสียก่อนถึงจะลงมือทำ  อย่าลืมนะครับ  พระภูมิท่านเป็นเทพ  ท่านยังต้องการ  การเคารพ  การให้เกียรติท่านอยู่นะครับ  ถ้าทำอะไรไม่บอกกล่าวท่านก่อน  เดี๋ยวท่านเกิดไม่พอใจขึ้นมาจะยุ่งกันใหญ่นะครับ